Hưởng ứng cuộc thi “Viết và làm cùng 5s” do Ban Giám đốc đã phát động...
Nghe vẻ nghe ve bài vè Đông Á
Thực hiện “Năm Ét” cho cả Công ty
Sàng lọc lại đi chứng từ - vật dụng
Đã lâu không đụng, loại bỏ chúng đi
Giữ lại làm chi khi không cần thiết.

Sắp xếp riêng biệt ngăn nắp rõ ràng
Khoa học - gọn gàng, dễ dàng lưu trữ
Gần tay mọi thứ, sử dụng được ngay
Mục tiêu hàng ngày, chớ quên bạn nhé

Chổ làm Sạch sẽ sảng khoái tinh thần
Vệ sinh nhiều lần, hiệu quả thấy ngay
Sản phẩm tới tay hài lòng đối tác
Không còn nhếch nhác phải luôn duy trì

Săn sóc Công ty Sẵn sàng tuân thủ
Phải nhớ làm đủ Năm Ét bạn ơi
Làm cũng như chơi thực hành nghiêm túc
Áp dụng thuần thục, hiệu quả tăng cao./.
Nguyễn Lê Quân - Phòng vật tư