Năm 2010, chúng ta đã triển khai 5s, tuy nhiên kết quả đạt được chưa cao, bởi chỉ chú trọng đến 3S: “Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ” mà bỏ quên 2S còn lại là: “Săn sóc” và “Sẵn sàng” nên chỉ một thời gian mọi thứ lại như cũ...
Rút kinh nghiệm, lần này Ban Giám đốc đã phát động cuộc thi “Viết và làm cùng 5s” nhằm để mọi người tìm hiểu nâng cao nhận thức về 5S, tạo dựng nên một môi trường làm việc ngăn nắp, khoa học, sạch sẽ, tạo không khí làm việc hăng say, nâng cao năng suất, giúp NLĐ có nhiều cơ hội phát huy tính sáng tạo và ngày càng gia tăng sáng kiến.
Cuộc thi đua lần này đã thu hút đông đảo người lao động trong toàn Công ty quyết tâm thực hiện 5S, đưa phòng trào 5S của Công ty đi vào nề nếp và có chiều sâu. Các bộ phận đều có bài tham gia cuộc thi đầy đủ, tổng số có 25/25 bài dự thi, trong đó có 3 bài viết tay, 24 câu slogan và 21 ý kiến đóng góp về xử phạt khi không hoàn thành nhệm vụ 5S. Có nhiều bài có hình ảnh minh họa, như tổ Dợn sóng 1, Dợn sóng 2, Offset 2, TP2, TP3. Phòng Marketing và Phòng HCQT. Nhiều bài thi đã xây dựng được ban chuyên trách 5S của bộ phận mình và phân công công việc cụ thể đến từng cá nhân đảm nhiệm, như phòng Marketing, tổ Dợn sóng 1, tổ TP3, nhóm Offset 3.
Thực hiện 5S không phải là mới lạ và cũng không phải là quá khó khăn, nhưng đòi hỏi mỗi người phải có tính kiên trì và duy trì liên tục thì mới mang lại hiệu quả. Nếu không ý thức hết trách nhiệm của mình, thực hiện 5S sẽ qua loa, mang tính đối phó, hình thức thì sẽ không mang lại hiệu quả… Điều quan trọng và cần thiết là mỗi người phải tự giác, tự ý thức “duy trì” và thực hiện thói quen 5S - “5S mỗi ngày” sẽ giúp môi trường làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp… Sự hưởng ứng và tham gia “duy trì” phong trào thi đua 5S của mọi người là nhân tố quyết định những thành công.
Với những nỗ lực và quyết tâm đó, chỉ qua một thời gian ngắn triển khai thực hiện, cuộc thi đua 5S đã thu được những thành quả rát đáng khích lệ. Mặt bằng nhà xưởng được thường xuyên dọn dẹp sau mỗi ca sản xuất, nguyên vật liệu được sắp sếp ngăn nắp trở nên gọn gàng, thông thoáng; không còn tình trạng rác rưởi bừa bãi hay dồn đống những đồ đạc không cần thiết; kho vật tư, thành phẩm sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, sắp xếp dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Khâu kiểm soát sản xuất được thực hiện dễ dàng hơn và nhất là Ban Giám đốc Công ty không còn phải báo trước trong việc dọn vệ sinh nhà xưởng khi có khách đến thăm quan Công ty. Vật tư và phụ tùng được bảo quản, tận dụng; tất cả vật tư, phụ tùng ít dùng, không dùng, phế liệu đều được chuyển đi tới những nơi thích hợp. Tiết kiệm được thời gian đi kiếm nguyên vật liệu, dụng cụ, đồ dùng… có chỗ rộng hơn để làm việc thoải mái và không còn mất thì giờ cho việc dọn dẹp để tìm chỗ làm việc.
Thi đua thực hiện 5S mang lại sự thay đổi lớn về môi trường và hiệu quả làm việc. Những thứ không cần thiết đã được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản tốt hơn. Điều quan trọng họat động 5S đã nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng của mọi người, qua đó người làm việc sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn với công việc.
Những kết quả đạt được từ cuộc thi 5S mới chỉ là khởi đầu cho một chặng đường dài về sau. Trong thời gian tới, phong trào vẫn cần sự quan tâm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở của các cấp quản lý, các tổ, bộ phận và mỗi cá nhân duy trì thực hiện 5S liên tục, mà trước hết các cấp quản lý từ tổ trưởng trở lên phải là đầu tàu gương mẫu trước.
Tin bài: Lê Quang