Xuất hóa đơn- công việc nghe thật đơn giản

Nhìn như vậy nhưng chẳng phải là vậy đâu

Đi sớm về khuya bao cực khổ lo âu

Bù hàng dư hàng thiếu sao cho đủ

Bao nhiêu khách hàng bấy nhiêu đêm mất ngủ

Sót 1 li là đi vạn dặm xa

Chẳng mấy khi lại được nghỉ ngơi

Cuối tuần chủ nhật nhìn người ta đi chơi

Mình vẫn cặm cụi lên cơ quan làm việc

Nhưng nào đâu có sợ chịu thiệt

Chỉ cần có hàng đi có doanh thu

Bao mệt mỏi phiều ưu tan biến

Vì lợi ích công ty luôn đặt lên hàng đầu

Rồi một ngày thành công sẽ đến

Rực rỡ sáng vì ta có niềm tin.
Lê Nguyên Hạnh - Phòng kinh doanh