Chiều ngày 01/04/2018, Công ty Cổ phần Đông Á đã tiến hành tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2018 với sự tham gia của Ban Giám đốc, BCH Công đoàn và toàn thể người lao động trong Công ty...
Hội nghị Người lao động không chỉ thể hiện quyền dân chủ, mà còn tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và thể hiện trách nhiệm của mình.
Khác với những kỳ trước, Hội nghị lần này không đọc các báo cáo tại Hội nghị mà dành nhiều thời gian để người lao động thảo luận, đối thoại, đóng góp ý kiến trực tiếp với Ban lãnh đạo. 
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, bà Lê Thị Hương Dung – Giám đốc đã tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; phương hướng, mục tiêu năm 2018.
Người lao động đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác sản xuất kinh doanh. Các kiến nghị của người lao động được Giám đốc Công ty trả lời rõ ràng và các đề xuất của người lao động được giải quyết thỏa đáng, phù hợp.
Tổng kết phong trào thi đua. Giám đốc Công ty đã trao tặng danh hiệu CSTĐ cơ sở và Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017.
Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Đông Á năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Toàn thể người NLĐ phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm xây dựng Công ty ngày một phát triển đi lên bền vững./.