Một giàn hoa giấy giăng ngang
Bao quanh trước ngõ vui cười sắc khoe
Răm vang tiếng hát gọi hè
Vi vu gió thoảng sắc se lòng người
Bên trong tiếng nói, tiếng cười
Reo vui tiếng máy, con người quyết tâm
Cho dù nắng đổ mưa râm
Nơi đây cũng vẫn không hề đổi thay
Luôn luôn 5S mỗi ngày
Đó là quy tắc rất hay nơi này
Mọi người nhận thức được ngay
Không còn đối phó như ngày hôm qua.
Sàn lọc, sắp xếp gọn gàng
Từ trên xuống dưới rõ ràng đẹp xinh
Sạch sẽ luôn phải bên mình
Sẵn sàng ứng phó tự tin trong lòng
Săn sóc những chỗ đợi trông
Để cho tất cả một lòng thủy chung
Đồng tâm, quyết chí vui cùng
Để cho Đông Á luôn luôn tự hào.
Lê Minh Tâm - Phòng KTCN