Báo cáo, báo cáo, báo cáo
Chỉ hai từ “Áo” mà đau cái đầu
Kế hoạch rõ ràng trước sau
Số liệu cụ thể chuyên sâu mới dùng.

Báo cáo không được chung chung
Bảng biểu tuyệt đối phải dùng đúng form
Không nên mắc lỗi lôm côm
Điểm trừ lương thấp sớm hôm thở dài.

Báo cáo số liệu nếu sai
Kiểm tra đừng có gãi tai cau mày
Đừng trách sao lại mạnh tay
Mà hãy suy nghĩ đến ngay lỗi mình.

Báo cáo đúng chuẩn quy trình
Không phải đối phó cho mình được đâu
Làm sao cho kịp cho mau
Đúng ngày, đúng hẹn - chờ lâu lại phiền./.
Nguyễn Lê Quân - Phòng vật tư