Bài thơ do chính người lao động sáng tác để chia sẻ tâm tư, tình cảm với nơi mà họ luôn gắn bó và là ngôi nhà thứ 2 của mình...
Chúc cho tài lộc bình an
Mừng thêm tuổi mới sự an nhàn
Sinh lộc – sinh tài – sinh phú quý
Nhật hạ nắng chào thử thách ta
Công ty đồng lòng đâu ngại khổ
Ty tỉ việc khó đáng kể chi
Cổ động phong trào cùng nhau bước
Phần mình công bạn gắng tiến lên
Đông Tây Nam Bắc đều biết tiếng
Á Đông quyết tâm mở thị trường
rồi nay mai càng phát triển
Nhận được cơ hội tiến thêm xa
Huân chương hạng nhất ta đã nhận
Chương mới mở ra càng vẻ vang
Lao về phía trước như tên bắn
Động lực cho những thành tựu sau
Hạng một là mục tiêu ta tiến đến
Nhất định mỗi ngày mỗi vươn lên.
Dương Ngọc Hải - Tổ Lái xe