BẢNG TRA CỨU LỊCH TRỰC TẾT ẤT MÙI NĂM 2015
 
TT. Họ và tên Buổi trực Ngày trực DL Ghi chú.
Phòng HCQT
10 Nguyễn Thái Bảo Ân Sáng 29 Tết (17/02/2015)  
11 Nguyễn Trung Kiên Sáng 28 Tết (16/02/2015)  
Phòng KHNV
32 Lê Hoàng Vũ Sáng 30 Tết (18/02/2015)  
Phòng ĐHSX
36 Huỳnh Tấn Quyền Sáng Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
37 Nguyễn Thanh Phong Chiều Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
38 Mai Văn Bốn Trưa Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
39 Phạm Chí Thông Chiều 28 Tết (16/02/2015)  
40 Huỳnh Phạm Luân Vũ Sáng 29 Tết (17/02/2015)  
41 Bùi Quốc Duy Sáng 29 Tết (17/02/2015)  
42 Nguyễn Chí Hiếu Sáng Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
Phòng KT - CN
45 Lê Minh Tâm Chiều Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
49 Trần Ngọc Vinh Trưa Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
50 Bùi Tuấn Anh Trưa Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
Tổ Bảo vệ
58 Nguyễn Đình Phác Tối 28 Tết (16/02/2015)  
      Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
      Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
59 Lê Văn Tuệ Tối 29 Tết (17/02/2015)  
      Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
      Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
60 Nguyễn Tuấn Sơn Tối 30 Tết (18/02/2015)  
      Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
61 Đỗ Đức Mạnh Tối 30 Tết (18/02/2015)  
      Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
289 Trần Văn Đạt Tối 28 Tết (16/02/2015)  
      Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
      Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
290 Ngô Xuân Hải Tối 29 Tết (17/02/2015)  
      Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
      Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
Tổ Chế bản
70 Trần Đại Ngọc Châu Trưa 28 Tết (16/02/2015)  
74 Nguyễn Tấn Hòa Chiều 28 Tết (16/02/2015)  
76 Trần Minh Lý Trưa Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
Tổ Kho vận
77 Trần Ngọc Anh Quốc Sáng Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
78 Lê Việt Triều Trưa Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
80 Lê Thanh Vũ Chiều 29 Tết (17/02/2015)  
81 Nguyễn Xuân Hiền Chiều 29 Tết (17/02/2015)  
84 Võ Văn Long Trưa 28 Tết (16/02/2015)  
85 Trần Ngọc Đình Duy Tối Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
86 Hoàng Ngọc Đạt Sáng 29 Tết (17/02/2015)  
87 Nguyễn Đình Quang Tối Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
Tổ Phụ trợ
90 Trần Thanh Hoài Tối 30 Tết (18/02/2015)  
91 Vũ Đinh Thanh Phong Tối 30 Tết (18/02/2015)  
Tổ Offset 1
102 Đậu Văn Việt Trưa Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
103 Lương Minh Nhựt Chiều Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
Tổ Offset 2
104 Đào Xuân Quỳnh Trưa 30 Tết (18/02/2015)  
107 Ngô Văn Hậu Trưa 30 Tết (18/02/2015)  
Tổ Offset 3
109 Nguyễn Khoa Huy Trưa Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
113 Nguyễn Văn Hoàng Chiều Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
Tổ Dợn sóng 1
114 Trương Minh Thi Chiều 29 Tết (17/02/2015)  
115 Lê Trung Hiếu Sáng 28 Tết (16/02/2015)  
116 Đinh Quốc Hiển Chiều Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
118 Võ Minh Hiếu Tối Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
119 Nguyễn Lê Phi Trưa 29 Tết (17/02/2015)  
120 Ngô Văn Tuấn Tối 28 Tết (16/02/2015)  
121 Lê Hoàng Quốc Việt Sáng Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
122 Đặng Quốc Thành Trưa 29 Tết (17/02/2015)  
125 Trần Quốc Hậu Chiều Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
127 Nguyễn Lộc Thiện Chiều 29 Tết (17/02/2015)  
128 Phạm Huỳnh Bảo Tân Tối 28 Tết (16/02/2015)  
129 Ngô Minh Tuấn Tối Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
Tổ Dợn sóng 2
130 Nguyễn Lê Dân Sáng 30 Tết (18/02/2015)  
131 Lê Văn Luận Trưa Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
133 Cao Đình Lễ Chiều Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
138 Lê Thanh Quang Sáng 30 Tết (18/02/2015)  
143 Lê Văn Xí Trưa Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
145 Nguyễn Hoàng Minh Sáng Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
Tổ Dợn sóng 3
146 Bùi Ngọc Dũng Sáng Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
147 Võ Xuân Duy Trưa Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
148 Nguyễn Minh Vũ Chiều Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
151 Lê Minh Tâm Tối Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
153 Nguyễn Tấn Khanh Chiều 28 Tết (16/02/2015)  
154 Trương Ngọc Thắng Tối 29 Tết (17/02/2015)  
155 Nguyễn Thành Giang Chiều Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
159 Lê Hữu Thọ Tối Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
160 Hán Duy Lộc Trưa 28 Tết (16/02/2015)  
161 Nguyễn Anh Vũ Tối Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
Tổ In dao 1
162 Trịnh Văn Nghị Sáng Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
165 Phùng Kim Nhân Sáng Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
166 Vũ Hữu Thái Tối 29 Tết (17/02/2015)  
167 Lê Trọng Nghĩa Sáng Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
168 Nguyễn Hoàng Anh Chiều 28 Tết (16/02/2015)  
170 Nguyễn Nam Long Chiều Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
172 Đinh Khải Nguyên Trưa 29 Tết (17/02/2015)  
173 Nguyễn Thiện Thuật Tối Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
174 Lê Thanh Sang Chiều Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
175 Lê Nhật Quang Tối Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
176 Huỳnh Thế Công Chiều 30 Tết (18/02/2015)  
177 Trần Xuân Đàn Tối Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
178 Nguyễn Ngọc Đức Chiều 30 Tết (18/02/2015)  
179 Bùi Quang Hưng Tối Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
Tổ In dao 2
180 Đỗ Duy Trình Chiều 30 Tết (18/02/2015)  
182 Đặng Quốc Huy Trưa 29 Tết (17/02/2015)  
183 Phùng Văn Hiếu Sáng Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
184 Mai Xuân Lộc Chiều Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
185 Phan Văn Kỹ Tối 29 Tết (17/02/2015)  
188 Võ Văn Tấn Chiều Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
190 Ngô Công Thạch Tối Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
191 Nguyễn Duy Tùng Sáng Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
192 Ngô Đình Hải Tối Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
193 Lê Minh Huy Tối Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
194 Nguyễn Việt Khánh Tối 30 Tết (18/02/2015)  
195 Trần Hoài Nam Chiều 30 Tết (18/02/2015)  
196 Trần Tấn Thuận Tối Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
197 Lê Hoàng Anh Tối Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
Tổ In dao 3  
198 Lê Hoàng Thái Sơn Trưa Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
199 Phùng Hữu Hữu Chiều Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
202 Trương Công Danh Trưa Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
205 Trần Tuấn Nhã Sáng Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
206 Nguyễn Văn Phôn Tối Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
207 Lê Thúc Đạt Trưa 30 Tết (18/02/2015)  
208 Phạm Ngọc Quốc Trưa 30 Tết (18/02/2015)  
209 Lê Minh Tiến Sáng Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
210 Lê Xuân Tùng Chiều Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
212 Phan Tử Việt Anh Tối 30 Tết (18/02/2015)  
215 Nguyễn Thế Trung Sáng Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
Tổ Thành phẩm 1
218 Trần Ngọc Hiếu Trưa Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
219 Nguyễn Ngọc Phước Trưa Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
221 Nguyễn Đức Toàn Tối Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
222 Vũ Văn Tài Tối Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
225 Lê Như Dũng Tối Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
229 Nguyễn Hồng Đức Chiều Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
230 Nguyễn Tấn Sinh Trưa Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
232 Mai Văn Minh Tối Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
237 Lê Như Đạt Sáng Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
Tổ Thành phẩm 2
242 Phan Hồ Phong Lưu Chiều Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
245 Huỳnh Tấn Phát Trưa Mùng 4 Tết (22/02/2015)  
247 Lê Thành Trinh Tối 28 Tết (16/02/2015)  
248 Võ Trung Hiếu Sáng Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
252 Nguyễn Xuân Vũ Trưa Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
253 Bùi Hồng Đức Sáng Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
254 Cao Ngọc Cường Chiều Mùng 1 Tết (19/02/2015)  
256 Nguyễn Đình Phú Sáng 28 Tết (16/02/2015)  
257 Phan Anh Tuấn Tối 30 Tết (18/02/2015)  
260 Nguyễn Tấn Trường Trưa Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
262 Nguyễn Đức Dũng Chinh Sáng Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
265 Võ Văn Hưng Trưa Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
Tổ Thành phẩm 3
266 Nguyễn Văn Sơn Tối 28 Tết (16/02/2015)  
267 Lê Đức Ngạn Sáng 28 Tết (16/02/2015)  
269 Nguyễn Đình Ngọc Sáng Mùng 3 Tết (21/02/2015)  
272 Nguyễn Thiện Hòa Tối 29 Tết (17/02/2015)  
273 Nguyễn Đức Hưng Tối 29 Tết (17/02/2015)  
274 Đặng Mẫu Thạch Trưa 28 Tết (16/02/2015)  
275 Trương Minh Vứng Sáng 30 Tết (18/02/2015)  
277 Nguyễn Thành Phúc Sáng Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
278 Nguyễn Văn Phước Tối 28 Tết (16/02/2015)  
280 Phan Tất Nhiên Tối Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
281 Nguyễn Hữu Táo Chiều Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
282 Nguyễn Xuân Tuấn Tối Mùng 2 Tết (20/02/2015)  
283 Hà Duy Vũ Tối Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
284 Phan Anh Tuấn Tối Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
285 Phùng Đại Nhân Chiều Mùng 5 Tết (23/02/2015)  
288 Đặng Thành Nhân Trưa Mùng 5 Tết (23/02/2015)