I. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU:
Từ năm 1996 đến 2009, DOPACK luôn được công nhận là đơn vị xuất sắc của tỉnh Khánh Hòa, đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua của UBND Tỉnh, Bộ, Ngành và Chính phủ; năm 2003 và 2009 lần lượt được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động cao quý Hạng Ba và Hạng Nhì.
Từ năm 2010 đến 2014 luôn đạt Danh hiệu đơn vị xuất sắc được tặng Bằng khen của UBND Tỉnh. Năm 2012 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2014 tiếp tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc
1. Huân chương Lao động cao quý của Nhà nước:
2. Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ và UBND Tỉnh:
Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty trong sản xuất kinh doanh cũng như các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp một phần nhỏ cho sự phát triển của tỉnh nhà và của cả nước./.
II. GIẤY CHỨNG NHẬN: