Công ty Cổ phần Đông Á vừa được vinh dự đón nhận Danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2013” do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ huật Việt Nam và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp tổ chức.
“Nhãn hiệu cạnh tranh – Nhãn hiệu nổi tiếng” là giải thưởng dành cho các nhãn hiệu tiêu biểu Việt Nam trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Giải thưởng này do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu.
Được đánh giá là đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, cũng như góp phần quảng bá nhãn hiệu Việt Nam với quốc tế. Nhãn hiệu Dopack đã được bình chọn là một trong Top 100 doanh nghiệp nhận giải “Nhãn hiệu nổi tiếng, cạnh tranh Việt Nam 2013” sau khi đáp ứng các tiêu chí đánh giá do ban tổ chức đề ra như phạm vi lãnh thổ hoạt động, thời gian sử dụng nhãn hiệu, doanh số, tốc độ phát triển từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phải thỏa mãn các tiêu chí đánh giá theo Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ và thông lệ quốc tế, nhãn hiệu có tốc độ phát triển mạnh mẽ, tính ảnh hưởng đến thị trường cao.
Đạt được danh hiệu này là niềm cổ vũ, động viên lớn giúp Công ty Cổ phần Đông Á tiếp tục phấn đấu để ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa sản phẩm của mình, tạo niềm tin sâu sắc và đáp ứng mọi nhu cầu bao bì cho khách hàng.
Bá Minh