Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 27/6/2020, tại thành phố Nha Trang du lịch, Công ty Cổ phần Đông Á (Dopack) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 gồm có các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Đông Á chốt đến ngày 10/6/2020, các quý vị thành viên HĐQT, thành viên BKS và các quý vị thành viên Ban Giám đốc điều hành Công ty. Đặc biệt đến dự Đại hội có sự hiện diện của Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt, cổ đông đại diện vốn Nhà nước Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Khánh Việt.

Sau khi khai mạc, bầu Đoàn chủ tịch, thư ký đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông. Đại hội đã được nghe Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát (BKS) thông qua các báo cáo như: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch công tác năm 2020.

Đại hội đã nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2019 – 2020, trích các quỹ Khen thưởng phúc lợi, Quỹ Ban điều hành, Quỹ Đầu tư phát triển và chia cổ tức; Thông qua chỉ tiêu SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2020; báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2019; Kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS, thư ký 2020 và Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020, bà Lê Thị Hương Dung – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Năm 2019 là năm còn nhiều khó khăn, giá giấy trong năm 2019 tuy giảm nhẹ và không biến động nhiều như các năm trước nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường về giá và nguồn cung do ngành giấy chịu phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc. Do ảnh hưởng nặng nề của 2 đợt thiên tai liên tiếp (năm 2017 bị bão Damrey, năm 2018 bị lũ lụt), Công ty bị thiệt hại khó khăn, các công ty bảo hiểm giải quyết đền bù thiệt hại chậm, hiện vẫn còn một số thiệt hại hàng hóa 2017 chưa giải quyết xong. Khó khăn nữa đó là nguồn lao động thiếu, không ổn định, người lao động có tay nghề nghỉ nhảy việc do những năm gần đây thành phố Nha Trang phát triển mạnh về ngành du lịch và các dịch vụ đi kèm đã thu hút nhiều lao động, vì vậy NLĐ không muốn làm ca 3, đi xa thành phố… Tuy nhiên, bằng bản lĩnh và uy tín, DOPACK đã vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất ổn định, sản lượng và doanh thu vượt 7,3% so kế hoạch; nộp thuế cho Nhà nước 11.457.000.000 đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 2,4 tỷ đồng.

Tưởng như mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi thì ngay đầu năm 2020, toàn thế giới đóng cửa cánh ly, mọi ngành nghề đều ngưng trệ bởi đại dịch Covid-19, sự tàn phá khiến cả Thế giới thiệt hại chưa từng có, DOPACK cũng không ngoại lệ! Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2020 bị giảm nặng, từ sản xuất 3 ca giảm xuống 2 ca, có thời điểm chỉ sản xuất 1 ca, người lao động không có việc làm, doanh thu không có nhưng Công ty vẫn phải hỗ trợ lương cho Người lao động để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Vì vậy tại đại hội lần này, Ban Giám đốc điều hành cũng báo cáo điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 để các cổ đông biết, cụ thể doanh thu từ 394 tỷ giảm xuống 350 tỷ, đồng thời đề ra các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 với mục tiêu Công ty duy trì hoạt động an toàn, ổn định, nhanh chóng khôi phục hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụ thể, DOPACK tập trung rà soát để cắt giảm các khoản chi phí đầu tư mua sắm vật tư, trang thiết bị chưa cần thiết, nâng cao công tác quản lý, điều hành sản xuất, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, làm việc có năng suất, sản phẩm đạt chất lượng, giảm thiểu hư hỏng, hao hụt. Chủ động tìm kiếm đối tác, thị trường mới để mở rộng tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời trong thời gian hàng hóa ít sẽ tổ chức kiểm tra, kiểm soát các quy trình, quy định, triển khai công tác bảo dưỡng máy móc, thiết bị nhằm đảm bảo máy móc thiết bị hoạt động tốt, giảm thiểu chi phí sửa chữa phát sinh – Giám đốc Lê Thị Hương Dung nhấn mạnh.

Sau những khó khăn do thiên tai bão lũ và giãn cách ly xã hội do đại dịch CoVid-19 gây ra và kết quả đạt được năm 2019, các cổ đông tin tưởng bằng nội lực của mình DOPACK sẽ hồi sinh mạnh mẽ, vững vàng khẳng định vị thế thương hiệu để tiếp tục phát triển và bứt phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.