Triển lãm bao bì & in ấn lần thứ 9 (VIETNAM PACK-PRINT 2009) ngày 22-25/10/2009

Triển lãm VIETNAM PACK-PRINT 2009 trưng bày máy móc thiết bị, công nghệ, nguyên liệu, vật tư , dịch vụ ngành in và bao bì với sự tham gia của các công ty trong nước và thế giới.
 

|<<    <   
1[2]
   >    >>|