Công ty Cổ phần Đông Á thông báo về việc tuyển dụng lao động

 Công ty Cổ phần Đông Á thuộc Tổng công ty Khánh Việt là doanh nghiệp chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực SX bao bì các loại, in bao bì, tem nhãn và các ấn phẩm, để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

|<<    <   
1234[5]
   >    >>|