Công ty Cổ phần Đông Á thông báo tuyển dụng lao động

 

Công ty Cổ phần Đông Á thông báo tuyển dụng lao động năm 2012

Công ty Cổ phần Đông Á là đơn vị thành viên của Tổng công ty Khánh Việt, chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực Sản xuất bao bì các loại, in bao bì, tem nhãn và các ấn phẩm; để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Công ty Cổ phần Đông Á thông báo kết quả trúng tuyển

Qua các vòng phỏng vấn về trình độ chuyên môn của các ứng viên trong đợt tuyển dụng ngày 24/09/2011 công ty Cổ phần Đông Á thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

Công ty Cổ phần Đông Á thông báo phỏng vấn tuyển dụng đợt 2 ngày 24/09/2011

Thông báo

Công ty Cổ phần Đông Á thông báo danh sách phỏng vấn tuyển dụng ngày 17/09/2011

 

Công ty Cổ phần Đông Á thông báo về việc tuyển dụng lao động


Công ty Cổ phần Đông Á là đơn vị thành viên của Tổng công ty Khánh Việt, chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực Sản xuất bao bì các loại, in bao bì, tem nhãn và các ấn phẩm; để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2010
|<<    <   
1[2]345
   >    >>|