5S có nguồn từ tiếng Nhật nó là 5 chữ cái đầu tiên trong các từ sau đây: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu và Shitsuke và nó đã được việt hóa tương ứng với: Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc và Sẵn sàng...
Quy tắc này đã được người Nhật áp dụng không chỉ trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học mà ngay trong cả gia đình. Mục đích của nó là tối ưu hóa các công việc, tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng cuộc sống
Quy tắc này đã được Đông Á áp dụng từ lâu nhưng chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, một phần là do chưa có phương pháp thực hiện đồng bộ và chưa có sự quyết tâm, cũng như sự phối kết hợp giữa các bộ phận còn rời rạc chưa có tiếng nói chung. Do vậy kết quả mang lại chỉ mang tính hình thức, bề nổi mọi người chỉ thực hiện qua loa cho có thậm chí chỉ là đối phó mạnh ai nấy làm.
Nhận thấy những lợi ích mà 5S có thể mang lại. Cho nên đầu năm 2016 Ban lãnh đạo công ty đã hạ quyết tâm thực hiên bằng được quy tắc này. Hàng loạt các giải pháp được tiến hành triển khai một cách đồng bộ, thống nhất từ trên xuống dưới như: thành lập ban 5S, xây dựng các quy chế thưởng phạt nghiêm minh. Cắt cử người thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn mọi người thực hiện đúng quy tắc.
Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể như công đoàn và đoàn thanh niên để lồng ghép tuyên truyền đến mọi người lao động nhằm nâng cao nhận thức thay đổi tư duy, lề lối làm việc cũ để tiếp nhận những cái mới tốt hơn hiệu quả hơn. Tuy nhiên khi triển khai thực hiện vẫn vấp phải những cản trở, sự phản ứng chưa tốt của một số cá nhân ngại thay đổi và không sẵn sàng hợp tác. Nhưng trước sự cứng rắn tôn nghiêm của quy chế và sự mềm dẻo của công tác tuyên truyền nên họ cũng dần hiểu ra được lợi ích của nó mang lại và hợp tác không còn miễn cưỡng như trước nữa.
Do vậy cho đến nay đã có sự thay đổi mà ai cũng nhận thấy được đó là: nhà xưởng máy móc gọn gàng sạch sẽ hơn, thông thoáng hơn. Nhưng cái hiệu quả đáng nói hơn đó là sự thay đổi về nhận thức, tư duy lề lối làm việc, mọi người đã có trách nhiệm hơn đối với môi trường làm việc của mình. Đi dọc đường thấy rác rơi vãi họ sẵn sàng cúi xuống nhặt bỏ vào thùng rác thay vì như trước đây họ sẵn sàng lơ đi hoặc gạt vào gầm. Đó chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh được ý thức làm việc của người lao động đã được nâng lên, hay nói đúng hơn đó là kết quả của quy tắc 5s mang lại. Tôi tin rằng với những thay đổi ý thức theo hướng tích cực thì mọi người lao động sẽ một môi trường làm việc thông thoáng sạch sẽ hơn.
Một số hình ảnh tại xưởng sản xuất
Trịnh Văn Nghị - Tổ In dao 1