Sản phẩm bao bì phục vụ cho ngành thuốc lá được sản xuất trên dây chuyền dợn sóng hiện đại, với các loại carton 3-5-7 lớp, kết hợp từ các loại sóng A,B,E.

   (Hình ảnh sản phẩm)

- Chất liệu: Giấy Kraft, Medium, Testliner với các định lượng từ 110-450gsm.
- Công nghệ: In Flexo nhiều màu, cắt khe tự động, năng suất cao.
- Sản phẩm phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.