Với phương châm kinh doanh “Chất lượng-Giá cả-Phương cách phục vụ” và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thị trường của công ty ngày càng mở rộng, sản phẩm được cung cấp đến khắp các tỉnh Miền Trung, từ Huế, Đà Nẵng cho đến TP.HCM, đáp ứng nhu cầu bao bì cho các ngành chế biến sản phẩm từ gỗ.
 

Hình ảnh sản phẩm