Ra trường từ năm 2011 với một tấm bằng cử nhân cùng khối kiến thức về chuyên ngành tài chính. Nhưng với tôi, hành trang đó hầu như chỉ là lý thuyết....
Sau gần 5 năm làm việc tại Công ty Cổ phần Đông Á (Dopack), trải qua nhiều vị trí công việc từ công đoạn sản xuất trực tiếp đến công tác nghiệp vụ thuộc khối văn phòng, tôi nhận ra một điều: muốn làm cho công việc của bản thân hiệu quả hơn thì điều tiên quyết phải có đó chính là ý thức cải tiến. Cải tiến từ những phát sinh thực tế, cải tiến từ những việc nhỏ nhất, những việc không có trong lý thuyết đã được học.
Đối với tôi, sáng kiến – cải tiến trong công việc chỉ đơn giản là tìm cách giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình làm việc, tìm đáp án cho những bài toán về lao động, năng suất, tiền lương, …; là sắp xếp lại nơi làm việc, lưu trữ tài liệu, thư mục một cách khoa học, có hệ thống; đối với sản xuất đó là thay đổi các bước công việc, thao tác vận hành máy đơn giản hơn, chính xác hơn, …; đối với công tác báo cáo đó là lập những bảng biểu mới, đầy đủ số liệu phân tích, ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu quản lý hiện tại, …
Điều quan trọng, theo tôi, đó chính là ý thức cải tiến của bản thân mỗi người. Mình có chịu thay đổi, có tư duy trong công việc, tìm ra những bước công việc bất hợp lý, mạnh dạn đưa ra giải pháp để cải thiện hiệu quả, tăng năng suất hay không?! Tôi luôn tự nhủ, chìa khóa thành công trong công việc của mình là luôn phải suy nghĩ, nhìn nhận được bản chất của vấn đề, tìm ra hướng đi mới dựa trên nền tảng những kinh nghiệm đã đúc kết của bản thân và của những người đi trước.
May mắn của tôi là được vào làm việc tại Công ty Cổ phần Đông Á – thành viên của Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco). Tôi nhận thấy môi trường nơi đây luôn khuyến khích bản thân mỗi người lao động phải liên tục trau dồi kỹ năng làm việc, kiến thức chuyên môn, chủ động nghiên cứu, đề xuất các phương pháp mới, quy trình tiên tiến để phù hợp hơn với xu hướng sản xuất công nghệ, quản trị hiện đại. Và ý thức cải tiến, không ngại thay đổi cũng chính là một trong những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. Năng lực làm việc của người lao động cũng được đo đạc, đánh giá thông qua chính những cải tiến đó.
Tuy nhiên, thực trạng sản xuất, kinh doanh tại Công ty vẫn còn tồn tại một bộ phận người lao động chưa có ý thức cải tiến, không sẵn sàng thay đổi, chỉ biết thực thi công việc một cách rập khuôn theo phương pháp cũ, sao cho sản xuất được nhiều hàng hóa hết mức có thể, giải quyết công việc nhanh nhất có thể mà không chịu hiểu rằng phương pháp đó đã lỗi thời, tính hiệu quả đã giảm xuống. Vẫn biết rằng, năng suất công việc hiện tại là quan trọng, nhưng nên chăng, phải có những thời điểm chúng ta cần gạt năng suất sang một bên, để bình tĩnh đánh giá, tìm ra phương pháp mới hiệu quả hơn, đảm bảo chất lượng sản phẩm làm ra và thậm chí năng suất còn cao hơn trước rất nhiều. Tôi nghĩ rằng đây chính là một trong những điểm mấu chốt trong vấn đề phát triển bền vững của doanh nghiệp.
“Nếu mỗi người lao động có ý thức cải tiến, mạnh dạn hành động vì lợi ích chung của doanh nghiệp (cũng chính là gắn liền với lợi ích của cá nhân) thì đó cũng giống như những mái chèo mạnh mẽ, hợp sức đưa con thuyền chung Dopack mạnh mẽ vượt qua sóng gió, thử thách trên thương trường.
Nói rộng hơn, Tổng công ty Khánh Việt với 26 đơn vị thành viên. Mỗi thành viên có đặc điểm sản xuất – kinh doanh khác nhau với những chiến lược phát triển riêng biệt. Bên cạnh một mục đích chung, cao nhất là sự nghiệp xây dựng và phát triển Khatoco ngày một lớn mạnh. Nếu mỗi đơn vị đều đặt công tác cải tiến, sáng kiến – hợp lý hóa ở vai trò chủ đạo trong chiến lược phát triển lâu dài, thường xuyên thúc đẩy, tạo động lực cho ý thức cải tiến luôn hiện hữu trong mỗi cá nhân, bộ phận; tạo môi trường cho công tác cải tiến diễn ra hàng ngày, hàng giờ thì kết quả mang lại sẽ thật to lớn: sản phẩm chất lượng, chiến lược kinh doanh độc đáo, năng lực cạnh tranh mạnh mẽ, nguồn nhân lực năng động, tự tin, không ngừng sáng tạo…
Có được tất cả những điều trên, Công ty Cổ phần Đông Á (Dopack) nói riêng, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) nói chung sẽ vững vàng trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế!
Nguyễn Trung Kiên - P.HCQT