Suốt hơn hai thập kỷ qua
Dopack vững mạnh vươn xa khắp miền
Hòa cùng vũ điệu thiên nhiên
Tăng cường sức sống, đẹp riêng chính mình.
Dopack sống rất chân tình
Thế nên mới được hôm nay
Cũng nhờ có mẹ trao tay đủ điều.
Khánh Việt "người mẹ" kính yêu
Lo đàn con trẻ bao điều khó khăn
Mẹ mong Dopack trưởng thành
Để cùng hội nhập năm châu các miền
Để được vững lối đi riêng
“Vững tin nội lực, vươn mình tầm xa”
Dopack tôi vốn thật thà
“Giá trị của bạn – Chất lượng là của tôi”
Ngày xưa nhỏ bé đơn côi
Mẹ hiền nuôi nấng mong tôi trưởng thành
Trao dòng sữa ngọt năm canh
Nuôi con khôn lớn trưởng thành hôm nay
Thế nên chữ hiếu mỗi ngày
Con đây sẽ có từng ngày vươn lên
Thị trường thế giới có tên
Giá trị, Chất lượng vươn lên từng ngày
Hội nhập kinh tế hôm nay
Song phương phát triển đa phương toàn cầu.

Đỗ Duy Lâm - Tổ Offset 1