Đông Á sáu tháng đầu năm
Sản xuất phát triển băng băng vượt rào
Chất lượng sản phẩm đề cao
Giám sát chặt chẽ đầu vào, đầu ra..

Đặc biệt 5S ngăn nắp ba ca
Sạch như Đông Á, khách đà ngợi khen
Nhà xưởng sạch mát sáng choang
Hàng xếp thẳng lối, dọc ngang từng hàng

Muốn cho kinh tế đi lên
Thì khâu chất lượng ưu tiên hàng đầu
Muốn cho phát triển bền lâu
Thì khâu chăm sóc cùng nhau vun trồng

Áp ta hiệp ước ký xong
Mở cửa hội nhập ta mau sẵn sàng
Anh em Khánh Việt kết đoàn
Trao đổi chia sẽ, việc làm kỹ năng

Cùng nhau sáng tạo không ngừng
Để cho Khánh Việt vượt tầm vươn xa.
Văn nghệ, bóng đá, hát ca
Công đoàn sâu sát đề ra phong trào
Tinh thần vật chất nâng cao.
Du lịch, trải nghiệm công bằng văn minh.

Nguyễn Hồng Phương - Tổ Offset 2