Cứ hè đến, sau ngày tết thiếu nhi(1/6) tổ trưởng công đoàn TP1 đã hội ý anh em tìm một nơi nào đó để gia đình anh em trong tổ giao lưu và giải trí...