Những năm gần đây, BLĐ Công ty Cổ phần Đông Á rất quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, nhất là công tác đào tạo nội bộ. Ngoài việc cử CBCNV tham gia các khóa học do Tổng công ty Khánh Việt tổ chức nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, còn lựa chọn cá nhân có khả năng truyền đạt để tham gia chương trình đào tạo giảng viên thứ cấp,...

   
      Những năm gần đây, BLĐ Công ty Cổ phần Đông Á rất quan tâm và chú trọng công tác đào tạo, nhất là công tác đào tạo nội bộ. Ngoài việc cử CBCNV tham gia các khóa học do Tổng công ty Khánh Việt tổ chức nhằm cập nhật kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, còn lựa chọn cá nhân có khả năng truyền đạt để tham gia chương trình đào tạo giảng viên thứ cấp nhằm đáp ứng công tác đào tạo lại cho CBCNV của đơn vị. Tuy nhiên kết quả mang lại chưa cao, phần vì do kiêm nhiệm công tác chuyên môn, phần do trình độ thuyết trình của anh em còn nhiều hạn chế. Trong khi để đạt được hiệu quả cao, phương pháp giảng dạy được coi là yếu tố hàng đầu!

     Khắc phục những hạn chế trên, trước hết phải làm sao để biến việc học thành nhu cầu, thành ý thức của mỗi thành viên trong Công ty.  Để “truyền lửa” cho mọi người cùng tham gia học tập, chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện khả năng với phương pháp Đơn giản – Dễ hiểu – Dễ ứng dụng, Giám đốc công ty là người lựa chọn đề tài đào tạo trên cơ sở nhu cầu của các bộ phận, phòng ban đã xây dựng và đăng ký. Dự kiến trong giai đoạn đầu thời gian tổ chức 2 tuần/ 1 đề tài, các nhóm sẽ cùng chuẩn bị, trình bày và chia sẻ với nhau vào chiều thứ bảy giống như buổi sinh hoạt tập thể “Học mà vui, vui mà học”. 

     Cảm nhận qua đề tài đầu tiên: không còn tâm lý của người “phải đi học”, ai cũng hào hứng với bài viết của mình, nhóm nào cũng chuẩn bị rất kỹ slide của mình trên tinh thần sẵn sàng chia sẻ, phản biện với nhau để cùng tìm ra một phương án hay nhất. Hy vọng lửa truyền đi sẽ được lan tỏa và những kiến thức thu nhận được sẽ thật hữu ích cho mỗi thành viên Đông Á.

     Dưới đây là một số hình ảnh buổi khai mạc công tác đào tạo ngày 02/6/2012: 

 
Nhóm Tiên phong “Bật lửa” truyền cảm hứng cho mọi người

 

Nhóm “DOP” trình bày đề tài của mình

 
Mọi người chăm chú lắng nghe đề tài của “DOP”
 

Nhóm “Cùng tiến” giới thiệu SP của mình với Giám đốc

 
Nhóm “Bừng Sáng”làm cả khán phòng sôi động
 

Phần trình bày của nhóm “Nấc Thang”
 

Các học viên chăm chú lắng nghe các nhóm trình bày
 

Các nhóm tập trung nghe phần đánh giá và phản biện