Ngày 19/5/2012, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội trường Khách sạn Green, số 6 Hùng Vương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đông Á đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

 

  Với sự có mặt đầy đủ các thành viên HĐQT, BKS và đông đủ các cổ đông, đại diện cổ đông, đạt tỷ lệ 89,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện tiến hành đại hội.

  Các nhà đầu tư rất hài lòng vì được nghe đánh giá chi tiết, minh bạch, phân tích cặn kẽ số liệu hoạt động năm 2011 và những định hướng cụ thể cho giai đoạn từ năm 2012 đến 2015. Trên khuôn mặt của các nhà đầu tư lộ rõ sự an tâm và niềm tin khi quyết định đầu tư lâu dài vào cổ phiếu DAP (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Á). Sự phấn khởi thể hiện rõ hơn khi chủ tọa nêu ra tỷ lệ cổ tức được chia năm 2011 là 25%, mọi người cùng ồ lên phấn chấn.

   Niềm tin vào sự phát triển bền vững của Công ty cổ phần Đông Á làm không khí trong phòng nóng lên với 100% phiếu biểu quyết đồng ý với mọi ý kiến cần thông qua. Không dễ gì có được sự nhất trí đồng thuận cao như vậy trong điều kiện khó khăn của thị trường chứng khoán nói chung và các công ty cổ phần nói riêng, nếu như suốt chặng đường qua Công ty cổ phần Đông Á không đảm bảo được mức tăng trưởng bình quân trên 20%.

  Nhà đầu tư nhất trí cao với chiến lược phát triển bền vững, thông qua kế hoạch đầu tư giai đoạn từ năm 2011 – 2015 với tổng chi phí đầu tư gần 60 tỷ đồng. Những quyết định vô cùng quan trọng trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế nhằm đón đầu các cơ hội trong tương lai.

  Đại hội nhất trí cao danh sách ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016, thể hiện sự tín nhiệm cao của các cổ đông qua lá phiếu bầu của mình. Kết quả trúng cử HĐQT gồm: các ông Lê Tiến Anh, bà Lê Thị Hương Dung, ông Hồ Thượng Hải, ông Đào Vũ Lâm (tái trúng cử) và bà Lê Thị Xinh Xinh; Ban kiểm soát gồm: ông Nguyễn Tấn Huy, ông Nguyễn Lê Quân và ông Phan Trường Minh.   

  Thay mặt cho HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2016 ông Lê Tiến Anh đã cam kết với nhà đầu tư rằng: sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả các quỹ nhằm phát triển Công ty một cách bền vững mang lại quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, cổ tức được chia năm 2012 tối thiểu 25%. Cả hội trường vỗ tay hưởng ứng.

  Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tin rằng với sự ủng hộ và đồng thuận cao của các cổ đông, Công ty sẽ hoàn thành vượt mức kế hoạch và các mục tiêu đã cam kết với nhà đầu tư.

  Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 của Công ty Cổ phần Đông Á đã kết thúc tốt đẹp hứa hẹn đón nhận những niềm vui trong mùa đại hội 2013.

Tin và ảnh

Lê Quang