Trong những năm qua, Công ty cổ phần Đông Á luôn đẩy mạnh công tác đảm bảo nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động - phòng chống cháy nổ. Nhận thức rõ được những mối nguy, rủi ro mà đơn vị thường xuyên phải đối mặt, vì vậy Công ty đã luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ - PCCN cho toàn thể người lao động (NLĐ) trong đơn vị.

Kết quả trong nhiều năm liền, Công ty luôn đảm bảo không để xảy ra mất ATLĐ và nguy cơ cháy, nổ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngày 18/05/2011 được sự thống nhất của Ban Lãnh đạo, Công ty cổ phần Đông Á đã kết hợp với Công an PCCC tỉnh Khánh Hoà tổ chức tập huấn tuyên truyền kiến thức pháp luật PCCC cho 260 NLĐ trong Công ty. Đồng thời huấn luyện thực hành hội thao PCCC theo phương án chữa cháy tại chỗ, gồm 13 tổ, bộ phận  tham gia (mỗi đội 6 người), nhằm ôn lại các kỹ năng chữa cháy, đặc biệt xử trí các tình huống cháy xảy ra, giúp cho NLĐ nắm vững những quy tắc, biện pháp phòng ngừa cháy nổ, thực hành chữa cháy bằng những phương tiện chữa cháy tại chỗ. Sử dụng máy bơm, lăng vòi, bình bột, chữa cháy bằng bình khí, …
Buổi tập huấn PCCC đã diễn ra tốt đẹp, các đồng chí Công an PCCC tỉnh Khánh Hoà đánh giá cao về trình độ chuyên môn, tinh thần tham gia tập luyện của NLĐ trong Công ty.
Hội thao PCCC đạt được kết quả như sau:
-    Đội Nhất    : Tổ dợn sóng 1.
-    Đội Nhì    : Tổ Thành phẩm 1 và tổ Offset.
-    Đội Ba    : Tổ dợn sóng 3, tổ In dao 1, tổ In dao 3.
Một số hình ảnh buổi tập huấn PCCC của NLĐ trong công ty:

- Hình ảnh Trao giải cho NLĐ:

- Hình ảnh tham gia tập luyện PCCC: