Ngay sau khi có công bố tăng giá điện, xăng dầu thì giá giấy in, viết các lọai trên thị trường đã tăng bình quân 4%

Tuy nhiên mức tăng giá này vẫn sẽ tiếp tục tăng cao vì giá bột giấy, giá than sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mặc dù lãi suất cho vay đã được điều chỉnh giảm, nhưng do ảnh hưởng của tỷ giá và giá các lọai nguyên nhiên liệu đầu vào liên tục tăng cao nên các nhà sản xuất trong nước vẫn đang phải gồng mình để duy trì họat động, vì không thể ngừng hoặc giảm lượng cung cho thị trường.

Thêm vào đó, với tình hình hiện nay việc sử dụng nguồn ngọai tệ để nhập khẩu là điều rất khó khăn và như vậy cả nguyên liệu lẫn giấy nhập khẩu các lọai sẽ khan hiếm lại càng khan hiếm hơn. Kết quả là thị trường giấy trong nước trong những ngày qua đang diễn biến hết sức phức tạp.

Giá giấy cuộn đã được hầu hết các nhà sản xuất trong nước tăng giá với mức tăng từ 0,7 – 1triệu đồng/tấn, giá giấy ram cũng liên tục tăng trong thời gian qua và trong vòng 01 tuần nay giá các lọai giấy này cũng đã tăng lên 2.000 – 2.500đ/ram.

Tuy nhiên với tình hình hiện nay, việc tiếp tục tăng giá là điều khó tránh khỏi vì 02 nguyên nhân chính: một là giá nguyên nhiên liệu, tỷ giá nằm ở mức cao, hai là nhu cầu sẽ tăng mạnh vì mùa sản xuất tập vở cũng đang bắt đầu trong khi nguồn nhập khẩu đã đang và sẽ bị hạn chế.

Theo Vietpaper, thì giá giấy các lọai sẽ tăng thêm khoảng 2 – 2,5% trong quý II/2011 và tiếp tục tăng 2% trong Qúy III/2011 so với mức tăng hiện nay. Và như vậy, giá giấy cuộn sản xuất trong nước sẽ vượt mức 23,5triệu/tấn và giá giấy ram sẽ đạt mức kỷ lục 62.000đ/ram (đã bao gồm 10% VAT).

Minh Thơ
Nguồn: www.vietpaper.com.vn