Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khánh Việt, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đông Á đã chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt số tiền 24.840.000 đ và 378 bộ quần áo, sách vở ...

Dưới đây là một số hình ảnh Công đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty Cổ phần Đông Á đã chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Đây là tấm lòng và hành động thiết thực của CBCNV Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty Cổ phần Đông Á nhằm chia sẻ, cảm thông với những khốn khó và bất hạnh của đồng bào Miền Trung.

Thơ: Korea Dinh - Ảnh: BBT Website