Ngày 15/8/2010, Công ty Cổ phần Đông Á đã phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức lớp tập huấn ATLĐ - VSLĐ cho 198 công nhân lao động trong Công ty. 

 

Qua đợt tập huấn, hầu hết người lao động trong Công ty đã hiểu được các văn bản pháp luật về BHLĐ và những kiến thức cơ bản về ATLĐ – VSLĐ, cũng như các kỹ năng xử lý các tình huống trong khi lao động sản xuất, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

       Cuối đợt tập huấn, các học viên tham gia đã được kiểm tra, đảm bảo đủ điều kiện để Sở lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận.

                                                                          Tin và ảnh: Lê Quang Trung & Phương Cương