Để hoàn thành Tập kỷ yếu “Dopack – 15 năm phát triển” chúng tôi trân trọng kính mời các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt và các đơn vị thành viên Khatoco; các bạn hàng, đối tác gần xa cùng toàn thể CBCNV đã và đang công tác tại Công ty Cổ phần Đông Á tham gia viết bài nói về Đông Á.

THƯ MỜI

Về việc tham gia viết bài

cho Tập kỷ yếu “Dopack – 15 năm xây dựng và phát triển”

        Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty (15/10/1995 – 15/10/2010), chúng tôi thực hiện Tập kỷ yếu “Dopack – 15 năm xây dựng và phát triển” nhằm cung cấp tư liệu cho khách hàng, các cổ đông và toàn thể CBCNV nhìn lại cả quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu DOPACK, cảm nhận, đánh giá của các thế hệ thành viên gia đình KHATOCO, của khách hàng trong suốt quá trình chung sức xây dựng Công ty ngày một phát triển.

         Để hoàn thành Tập kỷ yếu “Dopack – 15 năm phát triển” chúng tôi trân trọng kính mời các đồng chí Lãnh đạo Tổng Công ty Khánh Việt và các đơn vị thành viên Khatoco; các bạn hàng, đối tác gần xa cùng toàn thể CBCNV đã và đang công tác tại Công ty Cổ phần Đông Á tham gia viết bài nói về Đông Á (cảm nhận, thơ ca, truyện ngắn ….)

        - Thời gian nhận bài viết: đến hết ngày 30/8/2010;

         - Bài viết xin gửi về địa chỉ Email: 

         Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp, viết bài nhiệt tình của các đồng chí và các bạn, để Tập kỷ yếu “Dopack – 15 năm phát triển” thật ý nghĩa và phong phú về nội dung.

         Trân trọng cám ơn !

Giám Đốc

Lê Hương Dung