Thực hiện công văn số 38/TCTKV ngày 15/01/2010 của Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt về việc phê duyệt chương trình hành động sau đào tạo của Lớp Cán bộ quản lý sản xuất - Ngày 17 tháng 01 năm 2010 toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Đông Á đã có mặt tại hội trường công ty để tham gia học tập về nhận diện lãng phí và triển khai 5S.

 5S là một công cụ rất hữu dụng để loại bỏ /giảm thiểu các loại lãng phí, nếu áp dụng thành công sẽ tạo cho người lao động có tác phong làm việc công nghiệp, bài bản, có trách nhiệm, làm cho môi trường làm việc thoáng đãng, sạch sẽ. Bạn nên nhớ rằng hơn nửa thời gian của bạn là ở công ty, 5S sẽ làm cho bạn thấy cuộc sống hạnh phúc hơn, sức khỏe tốt hơn và bạn sẽ ngày càng thấy yêu công việc của mình, mong muốn được cống hiến nhiều hơn cho Công ty.

Buổi học đã diễn ra hết sức nghiêm túc và nội dung sát thực tế với nhiều hình ảnh minh họa được chụp lại từ thực tế đang tồn tại làm cho mọi người dễ nhận biết và cảm nhận được.
Sau buổi học mọi người đã nhận diện được các lãng phí và thể hiện quyết tâm cao trong việc áp dụng 5S để giảm thiểu các lãng phí đó nhằm tăng khả năng cạnh tranh với mục tiêu DOPACK luôn phát triển bền vững.

Tổ biên tập Website - Công ty CP Đông Á